FBB Finspångs Brunnsborrning

Detaljer

Report Abuse

0 0 Reviews
Warning: Undefined array key "featured_badge" in /home/inneband/ariomweb.se/wp-content/plugins/directorist/includes/model/SingleListing.php on line 527
Populär

FBB Finspångs Brunnsborrning

FBB Finspångs Brunnsborrning AB grundades 1979 och är ett andra generationens familjeföretag. Idag är FBB ett av Sveriges största privatägda brunnsborrningsföretag inom segmenten geoenergi, vattenbrunnar och entreprenadborrning.

Allt vi gör inom FBB bidrar direkt eller indirekt till hållbar utveckling. Geoenergi är en helt och hållet förnybar energikälla som drivs av solen och eliminerar utsläpp av växthusgaser.

Inom vattenborrning säkerställer vi hållbar vattenförsörjning genom ansvarsfulla metoder och rätt kunskap.

Med entreprenadborrning bidrar vi till att städer och infrastruktur kan utformas för bättre resurseffektivitet, lägre energiåtgång och mer klimatsmarta transportsystem. Utöver det investerar vi kontinuerligt i ny teknik som hjälper oss att ta ännu mer ansvar. Varje pusselbit är viktig för oss och skapar mening i vårt arbete. Och vår vision visar vägen.


				

Webbplats

Webbadress

Author Info

anders

Member since 2 år ago
View Profile

FBB Finspångs Brunnsborrning 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

FBB Finspångs Brunnsborrning 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.