KL Industri

Detaljer

Report Abuse

0 0 Reviews
Warning: Undefined array key "featured_badge" in /home/inneband/ariomweb.se/wp-content/plugins/directorist/includes/model/SingleListing.php on line 527
Populär

KL Industri

KL Industri ska med fokus på säkerhet och design utveckla hus av plåt och betong som skydd för avancerad elektrisk utrustning för mellanspänningsnätet. Produkterna ska produceras och levereras till kunder i Norden som efterfrågar driftsäkra installationer inom elnät och eldistribution. I en modern fabrik med flexibel kapacitet producerar vi våra högkvalitativa nätstationer. Fabriken är uppbyggd efter den tillverkning vi har, så den är välanpassad i alla led. Det ger bra förutsättningar för hög kvalitet, kostnadseffektiv och smidig produktion.

Webbplats

Author Info

ariomweb

Member since 2 år ago
View Profile

KL Industri 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

KL Industri 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.