RST Radonstop

Detaljer

Report Abuse

0 0 Reviews
Warning: Undefined array key "featured_badge" in /home/inneband/ariomweb.se/wp-content/plugins/directorist/includes/model/SingleListing.php on line 527
Populär

RST Radonstop

RST Radonstop har vi tagit fram ett komplett material med en radontapet som är så pass tätt att radongas från blåbetongen inte kan tränga igenom. Med detta erbjuder vi hyresgäster och fastighetsägare i Norden ett innovativt och enkelt sätt att lösa radonproblematiken.

RST Radonstop är ett effektivt tätsystem med ett ytskikt som man sätter direkt mot väggen och tapetserar över med vanlig tapet. Kan du tapetsera så kan du också sätta RST Radonstop.

Vi har nöjda kunder från flertalet av de kommunala fastighetsbolagen, där oberoende tester visar att radonvärdet sjunkit med över 50 procent genom att använda RST Radonstop.

Webbplats

Author Info

ariomweb

Member since 2 år ago
View Profile

RST Radonstop 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

RST Radonstop 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.