Villkor

Vi tar enbart emot länkar svenska sidor.

Inga länkar till sidor med följande innehåll kommer godkännas:

  • rasistiskt
  • kränkande
  • pornografiskt
  • olagligt
  • allmänt olämpligt

Välkommen att lägga till länkar!